Et barnemord i Thy

Et barnemord i Thy

En kriminalhistorie fra 1700-tallet
Slægtshistoriske studier afslørede en spændende og tragisk historie om mordet på et spædbarn.

Hvis formiddagsblade havde eksisteret i midten af 1700-tallet ville en tragisk kriminalhistorie fra Nors nok været landet på forsiden: En ung mor fra Skibstedgaard kom en julidag i 1758 “munter og glad” over til sin nabo og berettede, at hun havde skåret halsen over på sit fire måneder gamle barn….!
Omstændighederne omkring mordet, der endte som en sag I Højesteret, fortælles nu i en ny bog. Forfatteren til “Et barnemord I Thy” – der er bogens titel – er Niels Ole Bunch Bertelsen, der ved en tilfældighed stødte på den udsædvanlige historie I forbindelse med forskning i hans egen slægt.

Et slægtshistorisk kick
Forfatteren er født i Thisted – og som mange andre forlod han Thy efter studentereksamen og slog sig ned som lærer i Aarhus.
“Da jeg i 2001 blev pensionist, fik jeg imidlertid mulighed for at ‘vende tilbage’, om man så må sige; i hvert fald i overført betydning, fortæller Niels Ole Bunch Bertelsen, der gerne ville finde ud af, hvorfor han hed Bunch til efternavn. Han vidste, at navnet måtte stamme fra hans oldefar, der var født Nors, og dér begyndte han sin forskning “og fik min første fantastiske slægtshistoriske oplevelse”, som Niels Ole Bunch Bertelsen udtrykker det:
“Min oldefar var nemlig døvstum, og, viste det sig, opholdt sig fra 1869 til 1875 i København på Det kongelige Døvstummeinstitut. Gennem Døvehistorisk Selskab fik jeg adgang til stambøger, et foto af ham fra 1875 og endog en stil, som han havde skrevet. Efter at have udredt min oldefars livsforløb, kastede jeg mig over kirkebøgerne fra Nors for at finde andre slægtninge med navnet ‘Bunch’. Og her får jeg så endnu et slægtshistorisk ‘kick’, da jeg i et notat fra 1759 finder min 3 x tipoldefar, Christen Poulsen Bunch, nævnt. I notatet står der, at hans kone Else Lauritzdatter, den 5. december ‘udj Nors Kirke (blev) publice absolveret for Eet udj Sinds Vildelse og stor forvirrelse Gruesom begangne Mord paa Hendes Førstefødde og Eeneste Barn, Eet Drenge Barn 13ten Uger Gammel, i det da Barnet laae ved Hendes Bryste, og diede, overskar Hun med Een Kniv Dets Strubbe’. Den røde understregning er præstens!

Et væld af kilder
“Jeg tænkte, at der måtte ligge en historie gemt bag det opsigtsvækkende notat og tog til Nørrejyske Landsarkiv i Viborg, og fandt her i justitsprotokollen for Hillerslev-Hundborg herreder en meget lang beskrivelse af den retssag, som var blevet ført ved herredstinget i Thisted efter Else Lauritzdatters mord på sin førstefødte. Det fund var så pirrende, at jeg brugte en vinter på at tyde protokollens gotiske håndskrift, og fandt så frem til, at sagen var blevet ført videre, først ved landstinget og siden ved højesteret. Efterfølgende opstøvede jeg adskillige dokumenter om den proces, som det ulyksalige mord førte med sig, og efter fundet af mere end 50 dokumenter kunne jeg så, med stor og god hjælp af min kone, skrive historien om tragedien på Skibstedgård i Nors. En historie, der ikke blot viste sig at handle om mord og rettergang men endte med en bitter slægtsfejde.