Samlede udgivelser

THY-ORDBOG
Dialekter i Thy i mands minde

På grundlag af Torsten Balles optegnelser i 1950-1970’erne
Af Torben Arboe.
Udgivet 17. november 2023

Nye Thy-sange

Svend Sørensen og Mads hove har sammen begået et lille hefte, der rummer fjorten sange om Thy.
Udgivet 26. januar 2022.

Filmliv

Af Jørgen Vestergaard

En erindringsbog om et langt filmliv.
Udgivet 3. september 2021, 320 sider illustreret.

Flugten til Thy

Af Knud Holch Andersen, Klaus Madsen og Flemming Skipper

En historisk skildring af skiftende tiders strømme af flygtninge til Thy fra 1. Verdenskrig til 2019.

Udgivet marts 2020.


Syndikalist-løjtnanten. Bertel Budtz-Müller og hans generation

Af Knud Holch Andersen og Flemming Skipper

Som titlen antyder – en biografi over den markante Thy-forfatter – og samtidig en indføring tiden.
Udgivet efterår 2018.


Ålen – en underlig fisk

Af Svend Sørensen og Tage Leegaard

En kulturhistorisk beretning om ålens betydning for livet i Thy i ældre tider. Bogen er spækket med fortællinger – og opskrifter!
Udgivet 2018.


Håndbog for Vågekoner

Redigeret af Anne Diemer.

En række vågekoner fra den frivillige vågetjeneste i Thisted reflekterer i bogen ”Håndbog for vågekoner” over, hvad det vil sige at våge, og hvilken forskel en vågekone kan gøre for den døende og de pårørende. Bogen indeholder også gode råd til dem, der selv ønsker at våge.
Udgivet 2016. UDSOLGT.


Hanstholm. Drøm og virkelighed
Af Knud Holch Andersen, Mie Buus og Flemming Skipper
Andet bind af Hanstholms historie skildrer historien fra ca. 1960 til 2016.
Udgivet 4. november. 2016.


Theben. En slægts forbandelse
Af Bent Haller – i samarbejde med Finn Jorsal
Fortællingen om den thebanske kongeslægt, hvis kendeste navn er Ødipus.
Udgivet 2015.


Klitmøller gamle Kro og Badehotel
Af Svend Sørensen
En historisk skildring af kroen og mennesker omkring den.
Udgivet august 2015


Nordthy – Hunstrup og Østerild siden 1896
En samling af artikler og erindringer.
Udgivet juni 2015.


Bjørns tegnebog. Skitser på vejen.
Af Bjørn Søndergaard
En samling af kunstnerens skitser gennem 3 årtier.
Udgivet november 2014.


Karoline. Faderløs lille tøs i 1918
Af Bente Amby Larsen
En delvis sand fortælling inspireret af forfatterens farmor, der voksede op i Skyum Bjerge.
Udgivet november 2014.


Vangsaa. Historien om en klat huse på kanten af havet
Red. af Jette Andersen og Flemming Bach
Fortællinger fra det lille fiskerleje, der havde en storhedstid omkring 1. Verdenskrig
Udgivet september 2014.


Hanstholm. Drømmen om en havn
Af Knud Hoch Andersen, Flemming Skipper og Jens Andersen.
En skildring af Hanstholms historie frem til ca. 1960.
Udgivet i august 2013.


Et barnemord i Thy. En kriminalhistorie fra 1700-tallet
af Niels Ole Bunch Bertelsen.
Bogen er en slægtshistorisk fremstilling om en spændende rettergang og dens overraskende afslutning i midten af 1700-tallet.
Udgivet i april 2013.


Besættelsestiden oplevet i Vorupør
Af Ernst Frost
Udgivet i juni 2012


Thylejren (UDSOLGT)
Thylejren, Frøstruplejren eller bare Lejren. Kært barn har mange navne. I 2010 blev fyrre års jubilæet markeret ved en velbesøgt udstilling på Thisted Museum. Og nu kommer bogen om Lejren, der begyndte som et samfundseksperimentet i de glade dage i 1970 – og siden blev genstand for en opslidende strid mellem myndigheder og beboere i og uden for Lejren.
Udgivet november 2010.


Landsbyen lever + Sommerheste
LANDSBYEN LEVER: Den dårlige udvikling frem mod landsbydøden er emnet for dokumentarfilmen “Landsbyen lever” i 1990, der nu udgives som DVD af Forlaget Knakken i Thisted med manuskript af Gunnar Iversen og instrueret af Jørgen Vestergaard. For 20 år siden var der også fraflytning og masser af problemer, men filmens ophavsmænd valgte bevidst at fokusere på det positive. På landet er der en gammel tradition for sammenhold, og der er nye initiativer som f.eks kollektiv transport, biogasanlæg og landbrugets fællesmekanisering. Filmen balancerer mellem fiktion og dokumentarisme, men alle eksempler på både tilbagegang og nytænkning er hentet i eksisterende landsbyer i Thy, Mors og Midtjylland.
SOMMERHESTE: En markant ændring af landskabet i Thy og Han Herred fandt sted, da hovedvej 11 blev lagt ud over Bygholm Vejler midt i 1960´erne. Indtil da var Vejlerne et lukket land, og kun folk med særlig tilladelse kunne få lov at åbne leddet og køre ind på grusvejen på den gamle dæmning. Det oprindelige landskab, som det så ud siden udtørringsprojektet begyndte i 1860´erne, er der nu mulighed for at opleve eller gense i Jørgen Vestergaards film “Sommerheste” fra 1964.


Rum i Thy (udsolgt)
Bogen forsøger på en enkel og uprætentiøs måde at fortælle om 18 udvalgte steder i Thy. Fortællingerne er anskuet fra en lidt anderledes vinkel, end det normalt ses, idet stedernes rumlige og arkitektoniske dimension er set i sammenhæng med deres historiske baggrund. RUM i THY fortæller både om landskaber, byer, bygninger og haver. Fælles for de udvalgte steder er deres særlige rumlige kvalitet og historie – belyst ved hjælp af tekst og tegninger samt nye og gamle fotografier.
Forfatterne er arkitekten Robert Mogensen og historikerne Knud Holch Andersen og Orla Poulsen.


Java-Bach: Historien om thyboen Niels Breinholt Bach (UDSOLGT)
Den spændende beretning om en thybo, der rejste ud i verden og skabte sig en eventyrlig tilværelse. For navnet Java -Bach har altid haft et særligt eventyrligt skær, når talen faldt på familien på ejendommen ved Roddenbjerg Sø. Bogen er skrevet af forfatteren, læreren og lokalhistorikeren Villiam Mortensen, Svankjær, i samarbejde med Java-Bachs datter, Jenny Bach, Hurup.Egnshistorisk Forening for Sydthy er medudgiver af bogen.


Hvor vejene mødes. Historier fra Sundby og Vildsund
Fortællinger og fakta om et lokalsamfund i Thy. Forfattet af en lokalhistorisk interesseret gruppe fra Sundby og Vildsund.
Udgivet i april 2011.


Kirstines Hjertebrød (UDSOLGT)
Af Ove Pedersen. Slægtsroman om fire generationer fra Thy. 292 sider.
Udgivet 20. maj 2009.


Pop og Pigtråd. (UDSOLGT)
Af Tonni Brun.
Oversigt over populærmusikkens historie i Thy i 1960erne og 1970erne. Udgivet maj 2009.


Et rigtigt bondeliv. Fjordfiskere. Brødre. (UDSOLGT)
Tre film af Jørgen Vestergaard.


Tak for´ed! Fra æ dreng mæ æ blåe. (UDSOLGT)
Barndomsoplevelser og historier fra Heltborg fortalt af Thomas Frøkjær.
208 sider.
Udgivet i samarbejde med Egnshistorisk Forening for Sydthy.


At være sig selv. Kirsten Kjær og hendes museum
Fire kunstnere. Fire film af Jørgen Vestergaard
Distribution: Forlaget Knakken. J.P. Jacobsens Hus. 7700 Thisted. Dvd´en indeholder en booklet, der fortæller om de enkelte film, kunstnere, data m.m.


Thy – landet mod nordvest (UDSOLGT)
374 sider, indbundet og rigt illustreret af fotograf Klaus Madsen. Redaktion: Knud Holch Andersen, Willy Mardal, Jytte Nielsen, Kaj Nysted, Orla Poulsen og Ditte Svendsen. Forlaget Knakken og Museet for Thy og Vester Hanherred, 2006.
(NEDSAT til kr. 100,-)


Hanstholm – historien om en havn
Film af Jørgen Vestergaard, 30 min. udgivet på DVD sammen med ældre film om og fra Hanstholm: Vagt ved havet (1965), Havnen (1967), Havnen i Hanstholm (1970) og Kanonen (2005)
Udgivet 2007.


Det rene Vand
Tekst: Flemming Skipper, redaktion: Orla Poulsen
Illustrationer: Klaus Madsen.
52 sider, ill. Forlag: Knakken, ISBN 87-88797-88
Gratis. Fås også ved henvendelse til Thisted Kommune


Bogen om Øster og Vester Vandet – UDSOLGT
Red. Gerda Stentoft, Marie Skaarup, Søren Hansen og Ejnar Madsen.
204 sider, ill. Forlag: Knakken, ISBN 87-88797-94-5


Thisted Krisecenter 1982-2007
Tekst: Anne Grethe Sørensen. 54 sider, ill.
Forlag: Knakken. ISBN 87-88797-90-2


Brund. Der er stadig historier at fortælle (UDSOLGT)
Red. Tom Kirk m.fl
112 sider, ill.
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-42-2 – UDSOLGT


Torvene, huse og mennesker i Thisted o. 1900
af Knud Holck {i. e. Holch} Andersen, Jens Ole Petersen, Orla Poulsen
1984. 91 sider, illustreret
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-00-7


Pennegriller og naturstudier: (UDSOLGT)
fra J. P. Jacobsens barndom og tidligste ungdom
1985. 46 sider, illustreret
Forlag: Knakken
Udgivet i forbindelse med 100-året for J.P. Jacobsens død, 1885 – 30. april – 1985
ISBN: 87-88797-01-5


Thisted tingbog 1638 (UDSOLGT)
1985. 70 sider
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-02-3
Udsolgt


Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg herreder 1688 (UDSOLGT)
1988. 24 sider
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-12-0
Udsolgt


Hillerslev og Hundborg Herreds tingbog 1689 (UDSOLGT)
1989. 45 sider, illustreret
Forlag: Knakken
Omslagstitel: Tingbog for Hillerslev og Hundborg herreder 1689
ISBN: 87-88797-14-7
Udsolgt


Lokalhistoriske film fra Viborg amt
1990. 66 sider
Forlag: Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Viborg Amt
ISBN: 87-88797-09-0
Udsolgt


Foreningsarkiver fra Viborg amt
2. reviderede udgave. 1989. 16, 328 løsblade
Forlag: Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Viborg Amt
ISBN: 87-88797-07-4
Udsolgt


Valg i Thisted : et genoptryk af folketingsvalglisterne 1892 og 1898, med en indledning og en redegørelse for den lokale baggrund
ved Jørgen Elklit, Jens Ole Petersen, Orla Poulsen
1987. 154 sider, illustreret
Forlag: Knakken
Litteraturoversigt: side 107-109
ISBN: 87-88797-08-2


Thisted havn omkring 1900 (UDSOLGT)
Jens Ole Petersen, Orla Poulsen, Knud Holck {i.e. Holch} Andersen
1988. 84 sider, illustreret + 1 falset kort
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-10-4
Udsolgt


Sådan husker jeg det (UDSOLGT)
af Jens Søndergaard fra Thorsted
1999. 96 sider, illustreret
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-41-4
Udsolgt


Vestervig Kirke (UDSOLGT)
fotografi og tekst: Henrik Bolt Jørgensen
1990. 80 sider, illustreret
Forlag: Knakken
Om Vestervig Kirke, dens bygninger, inventar og historie samt om den middelalderlige klosterkirke, Skt. Thøgers Kirke, der engang lå i Vestervig
Litteraturliste: side 80
ISBN: 87-88797-16-3


500 quiz opgaver om Thy
ved Svend Sørensen
1990. 56 sider
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-20-1


Hvornår var det nu det var i Thy
ved Svend Sørensen
1993. 52 sider
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-48-1


Søfart, handel og bondeøkonomi : Thisted 1814-50
af Kaj Sekkelund
1993. 153 sider, illustreret
Forlag: Knakken
Bearbejdet magisterkonferens, Aarhus Universitet
Litteraturliste: side 136-139
ISBN: 87-88797-44-9
Udsolgt


Læsebutikken : et samarbejde mellem Thisted Bibliotek, Ordblindeforeningen og Undervisningscenter Mors-Thy
Else Marie Andersen & Birgit R. Mortensen
1994. 27 sider
Forlag: Knakken
Litteraturliste: side 27
ISBN: 87-88797-50-3
Udsolgt


Fra alderdomshjem til ældrecenter
tekst …: Orla Poulsen, Flemming Skipper.
fotos: Henrik Bolt-Jørgensen m. fl.
1999. 34 s., illustreret
Forlag: Ældrecentret Kristianslyst/Knakken
Udsolgt


Thisted købstads historie bind 1 + 2 + 3
Forlag: Forlaget Knakken
1 : Det gamle Thisted / Svend Sørensen. – 2002 (udsolgt)
2 : En by i provinsen / Knud Holch Andersen, Orla Poulsen, Flemming Skipper. – 1998 (udsolgt)
3 : Mellem opbrud og tilpasning : Thy 1970-2000 / Knud Holch Andersen, Orla Poulsen, Flemming Skipper. – 2002


Storkommunen født ved kejsersnit
Af Orla Poulsen
1995. 19 sider, illustreret (nogle i farver)
Forlag: Thisted Kommune/Forlaget Knakken
Udgivet i forbindelse med 25 års dagen for kommunalreformen
ISBN: 87-88797-56-2
Udsolgt


Det var så det : erindringer (UDSOLGT)
Af Georg Langkjer
1. udgave. 1997. 266 sider, illustreret
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-70-8
Udsolgt


Krigsdagbog : en egn under besættelsen (UDSOLGT)
redaktion …: Tom Lindskog, Orla Poulsen & Jonna Lynge
1995. 208 sider
Forlag: Sparekassen Thy/Forlaget Knakken
ISBN: 87-88797-58-9


Turist i Thy
Tekst: Erling Nedergård, foto: Henrik Bolt-Jørgensen, redaktion … : Orla Poulsen
1996. 110 sider, illustreret i farver
Forlag: Knakken
På omslaget: En guide fra forlaget Knakken
ISBN: 87-88797-60-0

Tourist in Thy
text: Erling Nedergård, Fotos: Henrik Bolt-Jørgensen, Redaktion … : Orla Poulsen, Übersetzung: Birthe Foged, sprachlich redaktionelle Überarbeitung: Kaj-Erik Bansmann
1996. 110 sider, illustreret i farver
Forlag: Knakken
Sprog: Tysk
Originaltitel: Turist i Thy
ISBN: 87-88797-62-7


www.tohmas.dk : – et undervisningstilbud om Thy’ s historie på Internettet : et introduktionshæfte
2002. 30 s., illustreret
Forlag: Forlaget Knakken
På omslaget: Thy’ s historie på Nettet – introduktionshæfte til et undervisningstilbud
ISBN: 8788797783
Udsolgt


CD-ROM
Jacobsen 1847-1997
Af Orla Poulsen og Flemming Skipper
1997. 1 cd-rom, lyd, farve
Forlag: Knakken
Ved 150 året for digteren J. P. Jacobsens (1847-1885) fødsel. Om barndom og voksenliv i Thisted og København. Med informative billeder fra datiden, indeks til 699 artikler, noder, sang og musik til udvalgte digte. To videoklip fra Thisted 1925 og 1958
ISBN: 87-88797-64-3


FILM-VHS
Thisted 1936
Fotograf Månsson
Forlag: Knakken
Optagelser vist i biografen ved offentlige forestillinger i 1936
30 min


FILM-VHS
Thisted 1957 (UDSOLGT)
Fotograf Jens Steffensen
Filmen Thylands Rapsodi blev anvendt som turistfilm. Redigeret af Jens Steffensen og Gunnar Rosholm.
40 min.


Jens Vækild : roman (UDSOLGT)
Af Svend Sørensen
1997. 157 sider
Forlag: Knakken
Nogle ukendte breve fra J. P. Jacobsen til en barndomsveninde dukker frem, da museumsinspektør Vækild går i arkiverne. De kommer til at gribe afgørende ind i hans ellers fredsommelige liv
Originaludgave: 1997
ISBN: 87-88797-68-6
Udsolgt


En mur har to sider : modstandsmanden og politikeren
Villy og Dagmar Mørk Jensen,
Samlet og redigeret … Peter Lodahl
Udbygget og revideret udgave. 1998. 111 sider, illustreret
Forlag: Knakken
I kolofon: Fragmenter af Villy og Dagmar Mørk Jensens liv
På omslaget: Fragmenter af et liv i skyggen af 2. verdenskrig
ISBN: 87-88797-72-4
Udsolgt


Kunstværk på biblioteket
tekst: Flemming Skipper, foto: Jørgen Vestergaard m. fl.
1998. 27 sider, illustreret (nogle i farver)
Forlag: Thisted Bibliotek
Om historierne bag Thisted Biblioteks bygning, Svend Wiig Hansens skulptur “Siddende kvinde” udenfor og Jens Søndergaards udsmykning, der består af syv malerier, indenfor
Udgivet i forbindelse med biblioteksbygningens 60 års jubilæum
Med litteraturhenvisninger
ISBN: 87-88797-74-0


Hundrede år på fjorden
Redaktion Ernst Kristensen m. fl., tekst … Orla Poulsen & Flemming Skipper
2004. 91 sider, illustreret
Forlag: Thisted Roklub/Knakken
På omslaget: Thisted Roklub 1904-2004
ISBN: 87-88797-82-1
Udsolgt


Folkevalgt i Thy
Af Kaj Kristensen
2005. 259 sider, illustreret
Forlag: Knakken
ISBN: 87-88797-84-8


DVD og VHS:
Viljen til Thy
En film af Jørgen Vestergaard
Beskrivelse af forandringsprocessen i Thy i perioden fra 1970 til 2005.
2005. Varighed 1 time
Forlag: Thisted Kommune/Knakken