Historier og film fra Thy

NB! forlaget sender gratis til modtager.

Aktuelle udgivelser


DET STOD I AVISEN!

Bogen er skrevet af historikeren Knud Holch Andersen, der har givet historien undertitlen ”Avisernes Thy 1824-2024”.

Udgives 6. maj 2024

Hvorledes er hverdagen i Thy og omegn spejlet i avisernes spalter gennem de sidste 200 år?
Det begyndte med en undseelig lille avis udgivet af den norske bogtrykker Lund. Som årene gik, kom der flere aviser til. Med hvert deres politiske ståsted sloges redaktørerne om læsernes – og vælgernes – gunst i et samfund i hastig forandring.
Hvorledes kom aviserne til at påvirke samfundslivet i Thy?

Det forsøger bogen at give et svar på gennem en række fortællinger, der på samme tid er en historie om både en udvikling – og en afvikling i tiden frem til i dag, hvor den lokale avis synger på allersidste vers.

DET STOD I AVISEN! er spækket med gode historier, billeder og anekdoter fra dengang man fik alle sine nyheder via de lokale aviser. Og en solid lokalhistorisk beretning.

Knud Holch Andersen: Det stod i avisen! Avisernes Thy 1824-2024, 232 sider, illustreret, farvetryk. Pris kr. 275,- Bogen kan købes hos boghandleren eller via forlagets hjemmeside knakken.dk


Torben Arboe

THY-ORDBOG
Dialekter i Thy i mands minde

– På grundlag af Torsten Balles optegnelser i 1950-1970’erne

700 sider fordelt på to bind – med over 200 illustrationer af tegner Hans Møller.


At det nu er muligt at realisere et så omfattende projekt har en meget lang historie, der tager sin begyndelse med ordbogens hovedforfatter Torsten Balle (1900-1978), der i en menneskealder indsamlede kilder til Thy-dialekter.

I 1953 tilbyder Torsten Balle sin hjælp til professor Peter Skautrup ved Institut for Jysk Sprog og Kulturforskning ved Aarhus Universitet – både med hensyn til stednavne og dialektord.

Ved Balles død skrev professor Niels Åge Nielsen: ”Det viste sig, at vi her havde fundet en mand, der, foruden at han var indfødt og stadig talte dialekten, også var fuldt uddannet i lydskrift og i stand til at høre de fine forskelle i dialektens lyde. Det blev snart klart, at vi trygt kunne overlade hele arbejdet med thybomålet til ham. I de mange år, der fulgte, passede han støt arbejdet med at opbygge en alfabetisk seddelsamling over hele dialekten. Med stor omhu fandt han i forskellige egne frem til gamle, som sad inde med specialviden. Han skaffede sig introduktion til dem og indfandt sig så hos dem med sin båndoptager og spurgte ud. Derefter sad han hjemme og lyttede tålmodigt til båndene og skrev det sagte ud i lydskrift og lavede på andre maskinskrevne ark oversættelser til rigssproget med kommentarer”.

Så vidt Niels Åge Nielsen der til universitetet fik overdraget Torsten Balle samling af optegnelser samlet i en stor kommode, der kom til at stå upåagtet indtil lektor og dialektforsker Torben Arboe fra ”Institut for Kommunikation og Kultur – Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning” for nogle år siden tog initiativ til at bearbejde de mange data.


Filmliv

Jørgen Vestergaard er en ener i det danske filmlandskab. Lige siden han instruerede sin første kortfilm i 1963, er han gået sine egne veje som dukkefilmpioner, dokumentarist og instruktør bosat i provinsen. Med inspiration fra de tjekkiske stop motion-mestre begyndte Jørgen Vestergaard at lave dukkefilm som en af de første i Danmark. Og når han ikke har levendegjort fortællinger af H.C. Andersen, Edgar Allan Poe og Lorca hjemme i dukkefilmværkstedet, er han taget ud for at skildre verden, som den var og er. Som dokumentarist har han portrætteret egenrådige kunstnere som Ovartaci, Jens Søndergaard og Kirsten Kjær, og han har skabt uvurderlige tidsbilleder af danskernes ritualer, bondekulturen, folkemusikken og udviklingen i Provinsdanmark. Mere end 60 film er det blevet til, heriblandt et par spillefilm, der omsatte Benny Andersens Snøvsen til levende billeder. Med sine egne ord beretter Jørgen Vestergaard i Filmliv om sine mange værker og de arbejdsprocesser og overvejelser, der ligger bag hver eneste produktion. Beskrivelserne af de enkelte film suppleres af uddrag fra anmeldelser og massevis af fotos, der skildrer livet foran og bag kameraet.

Filmliv – mine dukkefilm og dokumentarfilm
Forfatter: Jørgen Vestergaard
Forlag: Knakken
Udgivelse: 3. September 2021 Sidetal: 320 sider
Pris: 260 kr.


Flugten til Thy

Modtagelse og integration af flygtninge i Thy 1945-2019 beskrives indgående i bogen Flugten til Thy, der udkom 18. september 2020. I ord og billeder anlægges en lokalhistorisk vinkel på det flygtningeproblem, der gennem mange år har fyldt meget i dansk samfundsdebat. Med udgangspunkt i det store antal tyske og baltiske flygtninge efter Anden Verdenskrig følges de mange grupper af flygtninge, der siden da har fundet midlertidigt eller varigt hjem i Thy.  Hvordan er de blevet modtaget? Hvordan har de oplevet thyboerne? Hvordan har forholdet været mellem mediemyter og lokal virkelighed?

Bogen er skrevet af Knud Holch Andersen, Klaus Madsen og Flemming Skipper.
264 sider, farve, indbundet i stift bind.


Syndikalist-løjtnanten. Bertel Budtz-Müller og hans generation

Af Knud Holch Andersen og Flemming Skipper

Hvem var Bertel Budtz-Müller? Dette spørgsmål har arkivets lokalhistorikere Knud Holch Andersen og Flemming Skipper nu et bud på. 26. oktober 2018 udkom bogen “SYNDIKALIST-LØJTNANTEN. Bertel Budtz-Müller og hans generation” på gaden.

Bertel Budtz Müller er i dag en stort set glemt forfatter. Men han har – med digteren og kritikeren Tom Kristensens ord – ”et højst ejendommeligt forfatterskab bag sig, som kritikken ikke har sagt det sidste ord om endnu.”

Bertel Budtz Müller (1890 til 1946) er vokset op i Thisted. Han deltog – som sekondløjtnant – i den revolutionære bevægelse i København 1917-1918. Samtidig hørte han som dramatiker til tidens unge revolutionære kunstnere. Til vennekredsen hørte  forfatterne Knuth Becker, Rudolf Broby-Johansen, Aksel Sandemose og tegneren Anton Hansen.

Ålen – en underlig fisk

af Svend Sørensen og Tage Leegaard

132 side, indbundet

I forordet skriver forfatter Tage Leegaard om udgivelsen:

“Det har været beretningen om drenges fascination ved at fiske et par enkelte ål og den voksnes stolthed over storfangster med flere hundrede pund i rusen. Og alle husker, da de fangede den store ål på næsten 6 pund. Det er blevet til historien om de mange, mange måder at fange ålene på, og det er blevet til fortællingen om de forskellige måder at tilberede den på. Vi har fået fortalt, hvordan den har været en handelsvare og en eksportartikel. I dag kommer mange af de ål, vi spiser, fra opdræt, så vi stadig kan få vores stegte ål. Men man har stadig ikke held med at få den til at yngle i fangenskab.

Historikerne ved, at ålen har været eftertragtet lige siden jægerstenalderen. Bogen her er for det meste en skildring af de sidste hundrede år, og hvad den har betydet for den lokale kultur. Men ålekrogen har også fat i historien længeretilbage i tiden. Men vi ved ikke det hele – for ålen er en underlig fisk.”