Historier og film fra Thy

Aktuel udgivelse


Flugten til Thy

Modtagelse og integration af flygtninge i Thy 1945-2019 beskrives indgående i bogen Flugten til Thy, der udkommer 18. september 2020. I ord og billeder anlægges en lokalhistorisk vinkel på det flygtningeproblem, der gennem mange år har fyldt meget i dansk samfundsdebat. Med udgangspunkt i det store antal tyske og baltiske flygtninge efter Anden Verdenskrig følges de mange grupper af flygtninge, der siden da har fundet midlertidigt eller varigt hjem i Thy.  Hvordan er de blevet modtaget? Hvordan har de oplevet thyboerne? Hvordan har forholdet været mellem mediemyter og lokal virkelighed?

Bogen er skrevet af Knud Holch Andersen, Klaus Madsen og Flemming Skipper.
264 sider, farve, indbundet i stift bind.To udgivelser i efteråret 2018!


Syndikalist-løjtnanten. Bertel Budtz-Müller og hans generation

Af Knud Holch Andersen og Flemming Skipper

Hvem var Bertel Budtz-Müller? Dette spørgsmål har arkivets lokalhistorikere Knud Holch Andersen og Flemming Skipper nu et bud på. 26. oktober 2018 udkom bogen “SYNDIKALIST-LØJTNANTEN. Bertel Budtz-Müller og hans generation” på gaden.

Bertel Budtz Müller er i dag en stort set glemt forfatter. Men han har – med digteren og kritikeren Tom Kristensens ord – ”et højst ejendommeligt forfatterskab bag sig, som kritikken ikke har sagt det sidste ord om endnu.”

Bertel Budtz Müller (1890 til 1946) er vokset op i Thisted. Han deltog – som sekondløjtnant – i den revolutionære bevægelse i København 1917-1918. Samtidig hørte han som dramatiker til tidens unge revolutionære kunstnere. Til vennekredsen hørte  forfatterne Knuth Becker, Rudolf Broby-Johansen, Aksel Sandemose og tegneren Anton Hansen.


Ålen – en underlig fisk

af Svend Sørensen og Tage Leegaard

132 side, indbundet

I forordet skriver forfatter Tage Leegaard om udgivelsen:

“Det har været beretningen om drenges fascination ved at fiske et par enkelte ål og den voksnes stolthed over storfangster med flere hundrede pund i rusen. Og alle husker, da de fangede den store ål på næsten 6 pund. Det er blevet til historien om de mange, mange måder at fange ålene på, og det er blevet til fortællingen om de forskellige måder at tilberede den på. Vi har fået fortalt, hvordan den har været en handelsvare og en eksportartikel. I dag kommer mange af de ål, vi spiser, fra opdræt, så vi stadig kan få vores stegte ål. Men man har stadig ikke held med at få den til at yngle i fangenskab.

Historikerne ved, at ålen har været eftertragtet lige siden jægerstenalderen. Bogen her er for det meste en skildring af de sidste hundrede år, og hvad den har betydet for den lokale kultur. Men ålekrogen har også fat i historien længeretilbage i tiden. Men vi ved ikke det hele – for ålen er en underlig fisk.”